Šių metų parodų sezonas – atidarytas!

2012 m. vasario mėn. 18 d. dalyvavome organizuotoje klubo Felimur nacionalinėje parodoje, kuri vyko Ogre, Latvija. Štai mūsų augintinių įvertinimai:

Aina Ran of Deidaru – EX1;

Holly Flower Iriana – EX1, Nom Bis;

Holly Molly Jazz Mikelangello – EX1, CAC, Nom Bis,

Best Semilonghair ( Geriausias parodos katinas savo grupėje tarp pusiau ilgo plauko visų veislių), Best of Best II ( II Geriausias parodos katinas tarp visų grupių visų veislių).

Taipogi buvome apdovanoti specialiu prizu, kurį skyrė daugkartinio parodų nugalėtojo katino Martinš ( naminių kačių klasė) savininkė A. Taraseviča.

In national show organised by club Felimur 18th of February, 2011 that took place in Ogre (Latvia). Our cats results:

Aina Ran of Deidaru – EX1;

Holly Flower Iriana – EX1, Nom Bis;

Holly Molly Jazz Mikelangello – EX1, CAC, Nom Bis, Best Semilonghair, Best of Best II.

We were also awarded a special prize, awarded by the multi-show winner cat Martinš (pet class), owner A. Taraseviča

Мы принели участие национальной выстовке организуемой клубом Felimur, которая проходила 18 фебраля 2012 г. Огре, Латвия. Вот резултаты наших питомцов:

Aina Ran of Deidaru – EX1;

Holly Flower Iriana – EX1, Nom Bis;

Holly Molly Jazz Mikelangello – EX1, CAC, Nom Bis, Best Semilonghair, Best of Best II.

А также получили специалный приз, который нам вручил многократного победителя выстовок кота  Martinš (домашый класс)  , владелец A. Taraseviča.